Alle nieuwsberichten

De veranderende rol van de HR-Professional

Inspelen op trends, een toenemende wetgeving, meer aandacht voor wellbeing en de stijgende War for Talent. Tal van uitdagingen die de rol van HR-professional drastisch veranderen, van het operationele naar het strategische. Een duurzaam HR-beleid omvat vandaag veel meer dan de klassieke administratieve taken. De job van HR-professional beperkt zich niet langer tot het aanwerven van personeel en een correcte verloning.

De veranderende rol van de HR-Professional

Hoe zorg je als HR-professional voor een optimaal HR-beleid?

We spraken met HR-expert Bart Alfvoet (Lector HR & Freelance HR consultant) over de veranderende rol van de HR-professional. Hij geeft je enkele tips & tricks om de vinger aan de pols te houden.

TIP 1: Verlies geen tijd aan standaard processen

Ondanks de nieuwe uitdagingen die veel tijd en aandacht vergen, mogen we de basics niet vergeten. Personeel- en loonadministratie blijven kerntaken van de HR-professional. Daarom is het belangrijk om oplossingen te omarmen die deze basics (tijds-) efficiënter maken. Anders is er simpelweg geen tijd voor de nieuwe uitdagingen.

Veel HR-professionals zijn gelukkig vertrouwd met de mogelijkheden van allerhande HR-software tools. Denk aan de automatisering van prestatieberekening, overuren goedkeuring, personeelsplanning, vakantieaanvragen, ziekte meldingen, dimona, planningswissel, telewerk…HR-software tools zoals tijdregistratie en personeelsplanning kunnen tegenwoordig zeer veel, maar zullen nooit de HR-professional vervangen.

Tijdregistratie software

Daarnaast moet iemand deze tools ook leren en bijsturen. Alleen zijn we daar soms niet ambitieus genoeg in. Nog steeds volgen we – vaak manueel in Excel – op hoe de zomervakanties geregeld moeten worden. Er zijn immers tradities en regels binnen het bedrijf (de ene krijgt dit jaar voorrang op basis van de kinderen, de andere volgend jaar omwille van bouwverlof). Hetzelfde met regels en uitzonderingen voor thuiswerk, it’s here to stay. Allemaal HR-processen die je eenvoudig kan automatiseren.

Complex of niet, eens de (ongeschreven) regels duidelijk zijn, moeten we als HR-professional niet iedere keer opnieuw dezelfde oefening maken. Met een efficiënte software oplossing is het vandaag perfect mogelijk om een CAO om te zetten in rekenregels, formules en andere digitale antwoorden. Als HR-professional moeten we daarom de volgende stap zetten en volledig vertrouwen op die technologie om de basics in HR te automatiseren. Enkel zo creëren we tijd om andere HR-uitdagingen aan te kunnen pakken.

TIP 2: Versterk de relatie met jouw medewerkers

De eerste strijd die je vandaag moet leveren is die van het behoud van de werknemers waar je tevreden van bent, waarin je wil investeren, wie je wil zien doorgroeien. Het feit dat werknemers niet alleen blijven in het bedrijf, maar nog eens doorgroeien ook, is quasi onbetaalbaar en blijkt bijzonder aantrekkelijk.

Naast opleidingen en begeleiding van je medewerkers is wellbeing daarin een onmisbare factor.

Ook HR-software tools kunnen meer inzicht bieden in het welzijn van je medewerkers.  Zo krijg je een beter inzicht in het persoonlijk welbehagen van je medewerker, maar ook in zijn engagement met het bedrijf. Dit kan door niet enkel controle op prestaties en verzuim uit te oefenen, maar ook door evoluties en trends bij afwezigheden te meten op individueel niveau. Op deze manier kun je tijdig, proactief, signalen opvangen en onderzoeken of de werknemer nog steeds gelukkig is met zijn job, of er een storing is op de work life balance, of er zaken zijn waar je als werkgever je werknemer kan steunen, motiveren of advies geven.

Mogelijk kan telewerk een tijdelijke of blijvende oplossing bieden, een op maat aangeboden opleidingstraject, variabele werktijden of een combinatie van voorgaande. Allen zaken die kunnen geïntegreerd worden in efficiënte HR tools. Geef je werknemers de vrijheid die ze nodig hebben om te kunnen groeien, binnen het kader van afspraken.

TIP 3: Surf mee op de laatste HR-trends

Als HR-professionals zien we regelmatig berichten opduiken over trends en hot items: HR-design, hybride werkplaatsen, virtueel employee engagement… De termen blijven op ons afkomen. Om ahead of the game te blijven moeten we hierin tijd investeren. Zowel in functie van het bedrijf, als voor onszelf. Stilstaan is namelijk achteruit gaan.

Daarom blijft het belangrijk om al deze trends te blijven volgen.  De eerste ervaringen en feedback van de pioniers helpt om te kijken of de nieuwe trends aansluiten bij de wensen van de werknemerspopulatie binnen het bedrijf. Kun je dezelfde weerstand verwachten? Zijn de vernieuwingen duurzaam? Welke demografische groep reageert positief? Welke alternatieven sluiten aan en maken de nieuwe trends mogelijk nog interessanter?

Een voorbeeld is de steeds groter wordende interesse in fietsleasing. De registratie van “gefietste” dagen maakt het mogelijk om de werknemer te laten kiezen met welk vervoersmiddel hij of zij naar het werk komt. Of misschien is een plooifiets wel het alternatief om de combinatie trein-fiets mogelijk te maken, daar waar vroeger enkel de wagen een optie was.

Een heus cafetariaplan uitwerken, om de werknemer tegemoet te komen aan de persoonlijke wensen en noden, het zijn trends die vaak implicaties hebben op administratie en registratie. Heeft Werknemer A zijn eindejaarspremie ingeruild voor afwezigheidsdagen, terwijl Werknemer B deeltijds werk in een variabel rooster? Ook hier kan de digitalisering en automatisering van je administratieve HR-processen helpen om meer tijd vrij te maken voor strategische beslissingen.

TIP 4: Verhoog jouw positie binnen het bedrijf

De Covid pandemie legde bloot dat een constante stroom aan wijzigingen in sociale wetgeving, planningen, registraties, controles een grote impact had op de werking en continuïteit van ieder bedrijf. Werknemers, management en vooral directie keken plots nóg meer richting HR, soms met wanhoop in de ogen, gelukkig ook vaak met een waarderende blik. Als HR-professional spelen we hier best op in.

De HR-afdeling zit meer dan ooit aan tafel wanneer het bedrijf de missie, visie, strategie, het beleid vast legt. Het momentum is daar om als HR- professional zelf de tools en applicaties naar voor te brengen die we nodig hebben om die missie, visie en strategie om te zetten in resultaten.

inzichtelijke HR-rapportage

Maar wat brengen we vanuit HR nu op de management meeting? Data, data, data. Niet zomaar data, we brengen kerncijfers. Denk aan ziekteverzuim (Bradfordfactor), rapportering over prestaties en afwezigheden per afdeling, uitgebreide loonkostenanalyse, forecast planning,… Een inzichtelijke rapportage op basis van accurate data zorgt ervoor dat je gefundamenteerde strategische beslissingen kan nemen in jouw HR-beleid.

Conclusie

Trends komen … en blijven komen. Zorg er voor dat je een partner in huis hebt die je helpt om de dynamiek die leeft binnen HR om te zetten in realiteit, zonder dat je bedolven wordt onder meer administratie en manueel werk. Lift jezelf naar een hoger niveau door in te zetten op de core van HR: je werknemers. Focus op creatie van meerwaarde, niet op nog meer werk.

Benieuwd hoe GPS jouw HR-beleid naar een hoger niveau kan brengen?

Wil jij ook jouw administratieve HR-processen digitaliseren en automatiseren? Met GPS heb je alle tools in handen die je meer inzicht geven en data omzetten in cijfers waarmee je als HR-Professional de aandacht kan trekken van iedereen die mee aan tafel zit.

Ontdek onze efficiënte HR software