Een correcte personeelsplanning opstellen is geen evidentie. Een planner moet namelijk over heel wat informatie beschikken. Deze informatie zit vaak echter verdeeld over meerdere mensen en systemen. Toch is een juiste personeelsplanning essentieel om de doelstellingen van de organisatie te behalen.
Een goede personeelsplanning is voordelig voor de productiviteit en flexibiliteit van uw organisatie.
Personeelsplanning metaalsector

Een goede personeelsplanning houdt rekening met tal van verschillende factoren. Hoe groter de organisatie, des te meer factoren er zijn. Denk hierbij aan geplande afwezigheden, voorkeuren, behoeftes, competenties… en dit steeds individueel per medewerker. Hierdoor is het voor de planner niet evident om de meest optimale personeelsplanning samen te stellen.

Om de planner daarom te ondersteunen in zijn functie kunnen er daarom een onbeperkt aantal regels gedefinieerd worden in onze personeelsplanning software. Op basis van deze regels vindt er een controle plaats met als resultaat een rapport. Aan de hand van de score en de suggesties uit het rapport kan de planner zo de personeelsplanning tot in de perfectie optimaliseren.

In veel organisaties zijn personeelsplanning en tijdregistratie gescheiden van elkaar. Toch doen ze beide beroep op dezelfde informatie zoals afwezigheden, overuren, uurroosters, kostenplaatsen,… Doordat deze informatie in meerdere systemen en dubbel bijgehouden wordt, nemen zowel de planning als de verwerking van de tijdregistratie meer tijd in beslag dan nodig.

Een integratie van de personeelsplanning met de tijdregistratie biedt een oplossing. Zo wordt de benodigde informatie centraal bewaard en up-to-date gehouden. Tenslotte worden manuele acties tot het minimum beperkt wanneer men een medewerker afwijkend van zijn basisplanning inplant.

GPS personeelsplanning 04

Traditioneel wordt een personeelsplanning uitgehangen. Zo ziet iedere medewerker wanneer hij of zij verwacht wordt. Dit is echter niet de meest efficiënte manier om medewerkers te informeren. Een planning wordt namelijk nog vaak gewijzigd door onvoorziene afwezigheden of veranderingen in de behoefte.

Om het hoofd te bieden aan deze situaties kan iedere medewerker steeds realtime de personeelsplanning raadplegen in de Employee Self Service. Dit is een beveiligde omgeving die men vanop elke locatie via de pc, tablet of smartphone kan openen. Naast de planning ziet men ook andere zaken zoals de tijdregistraties, verlof, attesten,…

Afhankelijk van de aanwezige IT-infrastructuur kan u kiezen voor een On-Premise of Cloud installatie van de Emprova software. GPS zal nu én in de toekomst beide opties ondersteunen.

Met onze Cloud oplossing bent u totaal ontzorgd. U beschikt steeds over de laatste versie en moet zich geen zorgen maken over back-ups of beveiliging. Heeft u toch een probleem? Dan helpt onze helpdesk u kosteloos uit de nood.

Heeft u een up-to-date server in huis? Dan staat niets een On-premise installatie in de weg. De licenties koopt u éénmalig aan en blijven uw eigendom. Door middel van het onderhoudscontract heeft u recht op updates en kan u 24/7 beroep doen op onze helpdesk.

Nog niet overtuigd?

Meer dan 1000 bedrijven en 250.000 gebruikers ervaren dagelijks de voordelen van onze intuïtieve en krachtige personeelsplanning software.