Een personeelsplanning opstellen is geen evidentie. Een planner moet namelijk over heel wat informatie beschikken. Deze informatie zit vaak echter verdeeld over meerdere mensen en systemen. Toch is een goede personeelsplanning essentieel om de doelstellingen van de organisatie te behalen.
Een goede personeelsplanning komt de productiviteit en flexibiliteit van je organisatie ten goede.
Personeelsplanning metaalsector

Een goede personeelsplanning houdt rekening met tal van factoren. Hoe groter de organisatie, des te meer factoren. Denk hierbij aan geplande afwezigheden, voorkeuren, behoeftes, competenties… en dit steeds per medewerker. Hierdoor is het voor de planner niet evident om de meest optimale personeelsplanning samen te stellen.

Om eenvoudig een personeelsplanning op te stellen maakt onze software gebruikt van planningsregels. Deze zijn ongelimiteerd en vormen de basis om de personeelsplanning te controleren. Met behulp van een rapport kan de planner na de controle de personeelsplanning tot in de perfectie optimaliseren.

In veel organisaties zijn de personeelsplanning en de tijdregistratie gescheiden van elkaar. Toch doen ze beide beroep op dezelfde informatie zoals afwezigheden, overuren, uurroosters, kostenplaatsen,… De informatie zit verdeeld over meerdere systemen waardoor zowel de personeelsplanning als de verwerking van de tijdregistratie meer tijd in beslag nemen dan nodig.

Een integratie van personeelsplanning met tijdregistratie biedt de oplossing. Want alleen zo wordt alle informatie centraal bewaard en up-to-date gehouden. Daarnaast zijn manuele acties tot het minimum beperkt wanneer men een medewerker afwijkend inplant.

Meer weten over personeelsplanning?
Download onze brochure

GPS personeelsplanning 04

Traditioneel wordt de personeelsplanning uitgehangen. Zo weten je medewerkers wanneer ze verwacht worden. Dit is echter niet de meest efficiënte manier om je medewerkers te informeren. De personeelsplanning wordt namelijk nog vaak gewijzigd door onvoorziene afwezigheden of veranderingen in de behoefte.

Om het hoofd te bieden aan deze situaties kan elke medewerker steeds realtime de personeelsplanning raadplegen in de Employee Self Service. Dit is een beveiligde omgeving die iedere medewerker vanop elke locatie via de pc, tablet of smartphone kan raadplegen.

Afhankelijk van de aanwezige IT-infrastructuur kan u kiezen voor een On-Premise of Cloud installatie van de personeelsplanning software. GPS zal nu én in de toekomst beide opties ondersteunen.

 

Met onze Cloud oplossing bent u totaal ontzorgd. U beschikt steeds over de laatste versie en moet zich geen zorgen maken over back-ups of beveiliging. Heeft u toch een probleem? Dan helpt onze helpdesk u kosteloos uit de nood.

 

Heeft u een up-to-date server in huis? Dan staat niets een On-premise installatie in de weg. De licenties koopt u éénmalig aan en blijven uw eigendom. Door middel van het onderhoudscontract heeft u recht op updates en kan u 24/7 beroep doen op onze helpdesk.

Nog niet overtuigd?

Meer dan 1000 bedrijven en 250.000 gebruikers ervaren dagelijks de voordelen van onze intuïtieve en krachtige personeelsplanning software.