Personeelsplanning

Wat is personeelsplanning?

Emprova in 5 stappen
Een personeelsplanning opstellen is geen evidentie. Een planner moet namelijk over heel wat informatie beschikken. Deze informatie zit vaak echter verdeeld over meerdere mensen en systemen. Toch is een goede personeelsplanning essentieel om de doelstellingen van de organisatie te behalen.
Gratis demo Download brochure

De voordelen van personeelsplanning

Een goede personeelsplanning komt de productiviteit en flexibiliteit van je organisatie ten goede.

The right man in the right place

De juiste competenties zijn aanwezig dus elk team is steeds compleet. Dit is ideaal voor de productiviteit van een team die zo de doelstellingen van je organisatie kan realiseren.

Nooit nog onder- of overbezetting

Niet alleen competenties zijn belangrijk, ook het juiste aantal medewerkers is van cruciaal belang. Onder- of overbezetting werken namelijk contraproductief.

Op maat van elke medewerker

Plan optimaal, rekening houdend met de voorkeuren van je medewerkers. Zo geef je carpoolers dezelfde shift of sommige medewerkers een vaste vrije dag. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

Altijd in regel met de wetgeving

Naast de individuele voorkeuren is ook de wetgeving van belang. De werkuren die je medewerkers achtereenvolgens mogen presteren zijn namelijk wettelijk bepaald.

Creëer de meest optimale personeelsplanning

Eenvoudig en efficiënt
Personeelsplanning metaalsector

Een goede personeelsplanning houdt rekening met tal van factoren. Hoe groter de organisatie, des te meer factoren. Denk hierbij aan geplande afwezigheden, voorkeuren, behoeftes, competenties… en dit steeds per medewerker. Hierdoor is het voor de planner niet evident om de meest optimale personeelsplanning samen te stellen.

Om eenvoudig een personeelsplanning op te stellen maakt onze software gebruikt van planningsregels. Deze zijn ongelimiteerd en vormen de basis om de personeelsplanning te controleren. Met behulp van een rapport kan de planner na de controle de personeelsplanning tot in de perfectie optimaliseren.

Integreer personeelsplanning met tijdregistratie

Deel essentiële informatie

In veel organisaties zijn de personeelsplanning en de tijdregistratie gescheiden van elkaar. Toch doen ze beide beroep op dezelfde informatie zoals afwezigheden, overuren, uurroosters, kostenplaatsen,… De informatie zit verdeeld over meerdere systemen waardoor zowel de personeelsplanning als de verwerking van de tijdregistratie meer tijd in beslag nemen dan nodig.

Een integratie van personeelsplanning met tijdregistratie biedt de oplossing. Want alleen zo wordt alle informatie centraal bewaard en up-to-date gehouden. Daarnaast zijn manuele acties tot het minimum beperkt wanneer men een medewerker afwijkend inplant.

Meer weten over personeelsplanning?
Download onze brochure

Personeelsplanning uithangen is verleden tijd

Communiceer efficiënt naar al je medewerkers
GPS personeelsplanning 04

Traditioneel wordt de personeelsplanning uitgehangen. Zo weten je medewerkers wanneer ze verwacht worden. Dit is echter niet de meest efficiënte manier om je medewerkers te informeren. De personeelsplanning wordt namelijk nog vaak gewijzigd door onvoorziene afwezigheden of veranderingen in de behoefte.

Om het hoofd te bieden aan deze situaties kan elke medewerker steeds realtime de personeelsplanning raadplegen in de Employee Self Service. Dit is een beveiligde omgeving die iedere medewerker vanop elke locatie via de pc, tablet of smartphone kan raadplegen.

U heeft de keuze

Cloud of On-Premise

Afhankelijk van de aanwezige IT-infrastructuur kan u kiezen voor een On-Premise of Cloud installatie van de personeelsplanning software. GPS zal nu én in de toekomst beide opties ondersteunen.

Nog niet overtuigd?

Meer dan 1000 bedrijven en 250.000 gebruikers ervaren dagelijks de voordelen van onze intuïtieve en krachtige personeelsplanning software.

Gratis demo

Kom alles te weten over onze efficiënte personeelsplanning oplossing