Alle nieuwsberichten

Werkgevers zonder tijdregistratie riskeren veroordeling

Dit blijkt uit het eerste Belgische arrest omtrent tijdregistratie.

Werkgevers zonder tijdregistratie riskeren veroordeling

Vorig jaar was er reeds een arrest van het Europees Hof van Justitie inzake tijdregistratie. Dit arrest oordeelde dat een tijdregistratiesysteem vereist is om de naleving van de arbeids- en rusttijden te controleren. Met andere woorden, werkgevers zijn verplicht om een objectief, betrouwbaar en toegankelijk tijdregistratiesysteem op te zetten. Nu is er ook een Belgisch arrest (Bron: De Tijd) omtrent tijdregistratie waaruit dezelfde conclusie getrokken kan worden.

Het arrest

In een arrest van 22 mei oordeelde het arbeidshof van Brussel dat een ontslagen werkneemster recht heeft op achterstallige overuren, ook al geeft ze daarvoor geen bewijs. Volgens het hof hoeft dat laatste niet omdat het aan de werkgever is om een objectief en betrouwbaar tijdregistratiesysteem op te zetten. Is er geen tijdregistratie, dan moet niet de werknemer maar de werkgever bewijzen hoeveel uren werden gepresteerd.

Het arbeidshof beroept zich voor hiervoor op het eerdere Europese arrest omtrent tijdregistratie. Het arrest van het arbeidshof leert dus ook dat zelfs zonder concrete Belgische wetgeving, de Europese regels moeten worden toegepast.

Wederzijds vertrouwen

Belgische werknemers – vooral bedienden – hebben steeds meer vrijheid en autonomie om hun werkuren te organiseren. Op sommige dagen werken velen al eens wat langer zodat ze op andere dagen wat vroeger kunnen stoppen (glijdende uurroosters), zonder dat de werkgever daar een probleem van maakt.

De coronacrisis en het fors toegenomen thuiswerk hebben die evolutie zelfs nog versterkt. Daarnaast verwachten ook meer en meer werknemers dit van hun werkgever. In veel gevallen beïnvloedt het zelfs de keuze om voor een bepaalde werkgever wel of niet te werken.

Vandaag is deze autonomie doorgaans gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de werknemer en werkgever. Hoewel ze niet altijd overeenstemt met de arbeidsduurreglementering, wordt ze tot op zekere hoogte gedoogd. De recente rechtspraak zet deze praktijk echter onder druk.

 Tijdregistratie verplicht?

In België is een tijdregistratiesysteem reeds verplicht, namelijk in drie gevallen:

  1. Glijdende uurroosters
  2. Deeltijdse werknemers die afwijken van hun normale werkrooster
  3. Checkin@Work in de vleesverwerking, bouw en uitvaart

Er is dus reeds een verplichting omtrent tijdregistratie, echter de manier waarop er aan tijdregistratie gedaan moet worden is niet beschreven. Het hoeft dus geen badgesysteem te zijn. Veel bedrijven kiezen echter wel voor een digitaal tijdregistratiesysteem omdat tijdregistratie op papier of Excel tot een te hoge administratielast leidt. De effectieve registratie kan hierbij met badge maar ook via vingerafdruk, computer of smartphone.

 Toekomst

Een tijdregistratiesysteem kwam je vroeger vooral tegen in bedrijven met veel arbeiders. Maar vanwege thuiswerk en glijdende uurroosters maken ook bedrijven met hoofdzakelijk bedienden al veelvuldig gebruik van GPS tijdregistratie. Een trend die we niet snel zien veranderen. Hiervoor zijn er verschillende redenen:

  1. Omschakeling naar nieuwe werkregimes zoals thuiswerk en glijdende uurroosters
  2. Een deuk in het wederzijds vertrouwen
  3. Administratieve last van een papieren tijdregistratie wegnemen

Ook de recente rechtspraak zal tot gevolg hebben dat meer en meer bedrijven met een tijdregistratiesysteem gaan werken. Dit om discussies en veroordelingen omtrent prestaties te vermijden. Daarom leggen we kort de werking en voordelen van tijdregistratie uit.

Tijdregistratie in de praktijk

Met een efficiënt tijdregistratiesysteem krijgt de werkgever een accuraat zicht op de effectieve arbeidsprestaties binnen de organisatie. Echter een tijdregistratiesysteem biedt nog meer mogelijkheden. Naast prestaties registreert het systeem ook afwezigheden, die samen de basis vormen voor een correcte verloning. Tenslotte krijgen de medewerkers via een Employee Self Service ook inzicht in hun prestaties, overuren, verlof,… Hierdoor is elke vorm van discussie, en dus ook meteen het risico op een veroordeling, uitgesloten.

Benieuwd naar al onze mogelijkheden?

Ontdek alles over tijdregistratie >

Meer gerelateerde nieuwsberichten