Alle nieuwsberichten

Wordt tijdregistratie binnenkort verplicht?

Een arrest van het Europees Hof van Justitie lijkt dit alvast te suggereren.

Wordt tijdregistratie binnenkort verplicht?

Context

Europese richtlijnen leggen ons een aantal verplichtingen op. Alle Europese lidstaten vertalen die richtlijnen vervolgens in eigen wetten zodat ze door de bevolking opgevolgd kunnen worden. Echter regelmatig duiken er vragen op omtrent de interpretatie. Zo ook bij die op vlak van de minimale rusttijd en maximale arbeidstijd. Daarom heeft Spanje bij het Europees Hof volgende vraag voorgelegd: Moet een lidstaat werkgevers verplichten om een tijdregistratie systeem op te zetten om de dagelijkse arbeidstijd te registreren?

Arrest

Het Europees Hof is van oordeel dat:

  1. Richtlijnen inzake minimale rusttijd en maximale arbeidstijd er zijn om de levens- en arbeidsomstandigheden te verbeteren
  2. Lidstaten ervoor moeten zorgen dat richtlijnen gerespecteerd worden door ‘de nodige maatregelen’ te treffen
  3. Zonder een tijdregistratie systeem de werkgever, werknemer en inspectiediensten onmogelijk kunnen nagaan of de arbeids- en rusttijden nageleefd werden

Wat betekent dat voor jou?

De Belgische wetgeving verplicht reeds tijdregistratie voor bedrijven waar werknemers glijdende uurroosters hebben. Daarnaast is ook in sectoren zoals de bouw, vleesverwerking en uitvaart reeds een tijdregistratie verplicht. Het lijkt er dus sterk op dat tijdregistratie binnenkort verplicht zal worden voor iedere werknemer.

Gelukkig is een modern tijdregistratie systeem er niet alleen om minimale rusttijden en maximale arbeidsduur te respecteren. Tijdregistratie software ondersteunt je ook tijdens de verloning van je werknemers. En tenslotte biedt een tijdregistratie systeem ook de mogelijkheid om HR-processen te optimaliseren.

Wil je je onderneming nu al future-proof maken door tijdregistratie te introduceren?

Ontdek dan snel alle voordelen van onze tijdregistratie oplossingen!

Ontdek nu

Meer gerelateerde nieuwsberichten